طرح درس رشته پرستاری
بررسی وضعیت سلامت
پرستاری بزرگسالان سالمندان (1)
پرستاری بزرگسالان سالمندان 1 -اختلالات تغذیه ای-اختلالات دفعی
پرستاری بهداشت جامعه
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 1
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری سلامت فرد و خانواده
طرح درس - پرستاری بهداشت مادران و نوزادان(2)
کارآموزی ICU قلب
کارآموزی اتاق عمل
کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری
کارآموزی بخش ریه
کارآموزی در عرصه بخش های فوریت ها و اورژانس
کارآموزی غدد
کارآموزی فن پرستاری
کارآموزی مدیریت
کارآموزی نوزادان
کارورزی ویژه
طرح درس کلی روان 1
طرح درس کلی روانشاسی فردی و اجتماعی
طرح درس کودک 1
طرح درس کودک 2
طرح درس تنفس و تبادلات گازی
طرح درس اورولوژی

 


1 2 3