پرستاري به عنوان يکی از کليدي­ترين اعضاي تيم مراقبتهاي بهداشتي درماني است که نقش او در کنترل بيماريها، مراقبت حمايتهاي جسمي، روحي و رواني و اجتماعي بيماري از سوي بزرگان علم پزشکي نوين مورد تاييد قرار گرفته است. پرستار علاوه بر خدمات درماني مسئول آموزش و برقراري ارتباط با مددجو و آماده سازي اوست و با توجه به هداف مهم را در حيطه وظايف پرستاري تعيين کرده است و همچنين با توجه به رسالت رسالت آموزش پرستاري در مقطع کارشناسي تربيت نيروي انساني آگاه ، متعهد ، خبره و کارآمدي است ، که با کسب توانائي­هاي حرفه­اي و بهره مندي از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتي، مراقبتي و توانبخشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. اين مهم از طريق آموزش ، پژوهش و توسعه دانش پرستاري ميسر مي باشد.

گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1394 به تصویب رسید و این رشته در مهرماه همین سال شروع به جذب دانشجو کرد.