آموزش مهارتهاي باليني

Clinical Skills Learning Center

 

اين مرکز يکي از واحدهاي حوزه معاونت آموزشي دانشکده پرستاري مي باشد.

 

 

پرستاری به عنوان بزرگترین بخش از نیروهای حرفه‌ای در خط مقدم ارایه خدمات در سیستم بهداشتی-درمانی دارای نقش‌ها و وظایف متعدد و گسترده‌ای است. پرستاری به دلیل همین تعدد و پیچیدگی‌های نقش، یک فعالیت حرفه‌ای است؛ که نیاز به احساس مسؤولیت، دقت و هوشیاری زیادی دارد و هرگونه کمبود و نارسایی در آموزش این گروه، مسلماً بر کیفیت و کمیت خدمات سلامت، و در نهایت، سلامت افراد و جامعه تأثیر خواهد گذاشت. از این رو، مأموریت اصلی آموزش پرستاری، تربیت پرستارانی توانمند و شایسته است؛ که دانش و مهارت لازم را برای ارایه مراقبت‌های پرستاری با کیفیت، حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارا باشند .

عوامل متعددی بر حرفه‌ای شدن پرستاری تأثیر دارد؛ که در این میان، نقش آموزش دهندگان پرستاری که مسؤولیت آموزش نظری، چگونگی کاربرد مطالب نظری در عرصه بالین، کسب تجارب بالینی و رشد‌یافتگی حرفه‌ای و همچنین تضمین کیفیت مراقبت پرستاری از بیمار حائز اهمیت می‌باشد .

با این وجود، حرفه‌ای شدن در پرستاری و مهارت و توانایی آن‌ها در مراقبت‌های پرستاری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. انجمن پرستاران آمریکا می‌گوید فارغ‌التحصیلان باید آمادگی برای انجام وظایف خود با توجه به تغییرات سریع در سیستم سلامت و بازار را داشته باشند. همچنین اتحادیه ملی پرستاران آمریکا بیان کرده است که بر اساس شواهد، تغییرات در سیستم‌های ارایه خدمات سلامت و تقاضای بازار و همچنین اصلاحات در تربیت پرستار حرفه‌ای ضروری است.

مقدمه:

يکي از رسالت هاي مهم دانشکده پرستاري تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد مي باشد. دانشجويان پرستاري نه تنها بايستي دانش کافي در زمينه سلامت، بيماري و چگونگي اداره بيمار را داشته باشند بلکه باید در زمينه مهارت هاي عملي نيز توانايي کافي را کسب نمایند. هيچ تجربه اي به اندازه شرايط باليني براي آموزش دانشجويان غني نيست و افزايش اهميت ارزش هاي مطرح در اخلاق پرستاري از جمله رعايت حقوق بيمار، احترام به بيمار، صدمه کمتري به بيمار در حين آموزش و استرس دانشجويان در برخوردهاي اوليه با بيماران، ضرورت ايجاد بخش هاي آموزشي مهارت هاي باليني را در دانشکده پرستاري فراهم       مي کند که امروزه با رشد تکنولوژي آموزشي، شرايط مناسب تري براي آموزش مهارت هاي باليني فراهم شده است، تا اينکه بتوان در محيطي شبيه سازي شده و مطمئن براي آموزش دانشجويان مهارتهايي را با کنترل تمرين نمود.

رسالت مرکز:

مرکز آموزش مهارت هاي باليني متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي با هدف همکاري و آموزش بين بخشي، ارتقاء کيفيت مراقبت از بيماران از طريق ارتقاء آموزش مهارت هاي عملي در دانشجويان را فراهم نموده و با ارزيابي و ارزشيابي مناسب، فراگيري مستقل را ترويج دهد.

هدف:

هدف اصلي مرکز، شبيه سازي يک محيط باليني است بطوري که دانشجويان آموزش مهارت هاي باليني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل کمک آموزشي (مدل ها) در محيطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محيط هاي واقعي فرا گيرند. البته مرکز جاي آموزش بر بالين بيمار و شرايط واقعي را نمي گيرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. همچنين دستيابي به راههاي جديدي در آموزش پرستاري و سایر رشته های علوم پزشکی را فراهم مي كند.