نام و نام خانوادگی :  فروغ محمدی ده چشمه
  
پست الکترونیک شخصی : 
forogh_mo58@yahoo.com

شماره تماس محل کار :  
 

گروه آموزشی :  پیراپزشکی
 

رشته :  کلینیکال پاتو لوژی
 

دانشکده :  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری

 

مرتبه علمی :  استاد یار
 

 

اعضای هیات علمی و کارشناسانی که با این دفتر همکاری می‌کنند زیر نظر مدیر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی استان وظایف زیر را به عهده خواهند داشت.

  • امور آموزشی، دانشجویی، تحصیلات تکمیلی و آزمون‌ها شامل:
  • نظارت و بررسی درخواست تأسیس رشته‌ها و دانشکده‌ای جدید
  • نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی
  • نظارت بر اجرای امور فارغ‌التحصیلان و مشمولین طرح نیروی انسانی
  • نظارت و هماهنگی بر انجام کلیه آزمون‌های رشته‌های علوم پزشکی
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی واحدهای تابع استان در رشته‌های علوم پزشکی
  • بررسی درخواست‌های دانشجویی واصله از واحدهای تابعه استان به‌منظور ادامه تحصیل مطابق با آیین‌نامه آموزشی وزارت بهداشت و ارسال پرونده جهت طرح در شورای آموزشی استان و در صورت نیاز ارسال پرونده دانشجو به شورای آموزشی علوم پزشکی در سازمان مرکزی
  • بررسی درخواست دانشجویی واصله از واحدهای تابع استان به‌منظور ادامه تحصیل با آیین‌نامه کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت و ارسال پرونده جهت طرح در کمیسیون موارد خاص علوم پزشکی سازمان
  • تهیه گزارش سالانه از فعالیت شورای آموزشی استانی و ارسال آن به معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی