دانشکده علوم پزشکی در یک نگاه

این دانشکده با تاسیس رشته پرستاری در مهر سال 1394 پایه ریزی گردید و سپس در بهمن سال 1394 بعد از رشته پرستاری ،موفق به جذب دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی شد و در مهر سال 1395 رشته بهداشت عمومی به مجموعه این رشته ها افزوده گردید.هدف از بنا نهادن این دانشکده و تاسیس رشته های مختلف در آن کمک به حفظ سلامت جامعه و ارتقاءسطح بهداشتی درمانی بود.در حال حاضر در این دانشکده 423 دانشجو در سه رشته بهداشت عمومی،پرستاری و علوم آزمایشگاهی مشغول به تحصیل بوده و دانشکده برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان به تجهیزات و امکانات لازم از جمله آزمایشگاه و سالن پراتیک مجهز شده است . از بهمن سال 1396دکتر فروغ محمدی اولین عهده دار  ریاست دانشکده بوده و از آبان 1398 خانم دکتر معصومه حیدریان به عنوان معاونت علوم پزشکی واحد عهده دار این مسئولیت می باشند.