دانشکده علوم پزشکی در یک نگاه

این دانشکده با تأسیس رشته پرستاری در مهر سال 1394 پایه‌ریزی گردید و سپس در بهمن سال 1394 بعد از رشته پرستاری، موفق به جذب دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی شد و در مهر سال 1395 رشته بهداشت عمومی و در سال 1398 دو رشته روانشناسی بالینی (ارشد) و دامپزشکی نیز به مجموعه این رشته‌ها افزوده گردید. هدف از بنا نهادن این دانشکده و تأسیس رشته‌های مختلف در آن کمک به حفظ سلامت جامعه و ارتقاء سطح بهداشتی درمانی بود. در حال حاضر در این دانشکده 870 دانشجو مشغول به تحصیل بوده که از این تعداد 150 دانشجو در مقطع ارشد می‌باشند. دانشکده برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان به تجهیزات و امکانات لازم ازجمله آزمایشگاه و سالن پراتیک مجهز شده است. از بهمن سال 1396 خانم دکتر فروغ محمدی اولین عهده‌دار ریاست دانشکده بوده و از آبان 1398خانم دکتر معصومه حیدریان به‌عنوان معاونت علوم پزشکی واحد و نیز ریاست دانشکده، عهده‌دار این مسئولیت می‌باشند.