معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که هدف ان حفاظت،ارتقاء و بازسازی افراد جامعه است. انسان از زمانی که توانست پزشکی پیشگیری را از پزشکی درمان جدا کند اولین پایه های بهداشت عمومی بنا نهاده شد و پس از با پیشرفت علوم شاخه های تخصصی دیگری از این رشته جدا گردید در نتیجه میتوان رشته بهداشت عمومی را پایه اصلی تمام رشته های منشعب از ان دانست.

از مهمترین نقش های کارشناسان این رشته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. نقش آموزشی(مشاور قبل از ازدواج،آموزش مادران و....)
  2. نقش پژوهشی(ارائه طرح های پژوهشی در زمینه HSR و ...)
  3. نقش مراقبتی(پایش سلامت کودکان،مراقبت قبل و بعد زایمان مادران و...)
  4. نقش اجرایی(شرکت در برنامه های بهداشت مدارس،ارائه خدمات تنظیم خانواده و...)