بسمه تعالی

 

آشنایی با دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  به منظور تربیت  نیروی کارآمد در زمینه بهداشتی درمانی در راستای نیاز کشور در سال 1394  بعد از هماهنگی های لازم و برخوردار امکانات آزمایشگاهی به تصویب رسید واز هیات اعزامی شورای گسترش دانشگاهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت و در مهرماه همین سال شروع به جذب دانشجو کرد.

                                                          

معرفی آزمایشگاه ها:

مجتمع آزمایشگاهی دانشکده پرستاری و پیرا پزشکی  واحد کرمانشاه همزمان با شروع به کار دانشکده ، با عنایت ویژه ریاست محترم واحد و معاونت محترم  پژوهشی و مدیر محترم گروه علوم آزمایشگاهی سرکارخانم دکترفروغ  محمدی راه اندازی گردید.پرواضح است که تدریس دروس عملی در محیط های آزمایشگاهی و کار گاهی در کنار دروس نظری بعنوان یک مکمل آموزشی یکی از نیازهای مبرم دانشجویان در جهت کسب مهارتهای عملی بوده و در بهینه سازی کیفیت آموزش تاثیر بسزایی دارد.

 مجتمع آزمایشگاهی دانشکده  هم اکنون دارای3 فضای مجزای  آزمایشگاهی با تجهیزات و لوازم  متناسب با سر فصلهای آموزشی دروس عملی می باشد که میتوانند به خوبی پاسخگوی نیاز آموزشی و پژوهشی دانشجویان باشند.

آزمایشگاه شماره 1

این آزمایشگاه به مساحت 140 متر و دارای ظرفیت 25 نفر  برای تشکیل کلاسهای عملی دروس آسیب شناسی، بافت شناسی ، فیزیولوژی و هماتولوژی تجهیز گردیده است. در این مجموعه تلاش شده کلیه ی تجهیزات و وسایل لازم جهت آموزش تمام سرفصل های دروس مانند تهیه و رنگ آمیزی انواع لام ها ی خونی و بافتی و شمارش سلولی وبررسی های فیزیولوژیک و آزمایشات خونشناسی فراهم گردد.

تجهیزات آزمایشگاه شماره 1 :

میکروسکوپ های نوری و استریومیکروسکوپ

انکوباتورهای ساده و شیکردار

اتوکلاو و بن ماری و یخچال وآون

سانتریفوژ های 4000و6000 دور و سانتریفیوژ هماتوکریت

هودهای آزمایشگاهی شیمیایی و لامینار

PHمتر و هات پلیت وشیکر ملانژور

لام های آموزشی بافت شناسی، آسیب شناسی و هماتولوژی و لام های نئوبار

وسایل کامل جهت تهیه و رنگ آمیزی لام  و کلیه ی ابزار آزمایشگاهی و وسایل شیشه ای

 آزمایشگاه شماره 2

این آزمایشگاه به مساحت 140 متر مربع  و دارای ظرفیت 25 نفر  برای تشکیل کلاسهای عملی  دروس میکروب شناسی عمومی، باکتری شناسی،قارچ شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی تجهیز گردیده است.در این مجموعه تلاش شده کلیه ی تجهیزات و وسایل لازم جهت آموزش تمام سرفصل های دروس مانند تهیه ی محیط های کشت، کشت و جداسازی میکروارگانیسم ها و شناسایی و تشخیص آنها و انواع رنگ آمیزی ها و بررسی های میکروسکوپی فراهم گردد.

تجهیزات و دستگاه های موجود در آزمایشگاه شماره 2

 

میکروسکوپ های نوری و استریومیکروسکوپ

انکوباتور های ساده و شیکر دار و مخصوص لوله های آزمایش

اتوکلاو و بن ماری و یخچال و فریزر و آون

سانتریفوژ های 4000 و 6000

هود های آزمایشگاهی شیمیایی و لامینار

PHمتر و هات پلیت و شیکر

ترازوی دیجیتال و انواع سمپلر

انواع کیت های رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها و کیت های سرولوژی

انواع محیط های کشت باکتری ها و قارچ ها

انواع رنگ ها و مواد شیمیایی مختلف و کلیه ی ابزار و وسایل لازم جهت بررسی میروارگانیسم ها

آزمایشگاه شماره 3

این آزمایشگاه به مساحت 140 متر مربع بوده و دارای ظرفیت 25 نفر  برای تشکیل کلاسهای عملی دروس شیمی محیط ، بیوشیمی ، سم شناسی و هورمون شناسی تجهیز گردیده است. در این مجموعه نیز تلاش شده تمام وسایل و تجهیزات لازم برای آموزش کلیه ی سرفصل های دروس مانند تست های بیوشیمیایی و هورمون شناسی بر روی مایعات مختلف بدن و آزمایشات مختلف شیمیایی بر روی مواد و نیز مایعات بدن و بررسی سموم مختلف فراهم گردد.

تجهیزات و دستگاه های موجود در آزمایشگاه شماره 3

دستگاه اسپکتوفتومتر و دستگاه اسپیرومتر

اکسیژن متر و PHمتر و هات پلیت و انواع سمپلر

انکوباتور های ساده و شیکر دار و کوره و آون

سانتریفوژ های 4000 و 6000 دور

هود های آزمایشگاهی شیمیایی و لامینار

انواع کیت های بیوشیمیایی و هورمون شناسی

کلیه ی مواد شیمیایی،اسید ها ،محلول ها و ابزار و وسایل شیشه ای لازم جهت آزمایشات شیمیایی