معرفی ریاست دانشکده علوم پزشکی آزاد واحد کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فروغ محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیک: Forogh_mo58@yahoo.com

تلفن دفتر: 38223569-083

دکتر فروغ محمدی متولد سال1358شهرکرد است.وی فارغ التحصیل دکتری تخصصی(PH.D) کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران میباشد.ایشان متاهل و دارای یک فرزند بوده و از سال 1383 بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مشغول بکار میباشند.ایشان عضو کمیته شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه میباشند و بعنوان استاد نمونه در سال 1395 برگزیده شده اند.وی هم اکنون در زمینه داروهای گیاهی و بررسی تاثیر انها برا فاکتور های خونی و بیوشیمیایی مشغول پژوهش میباشند و تا کنون مقالات متعددی را در این زمینه به چاپ رسانده اند ؛همچنین ایشان در کنفرانس های متعدد بین المللی و ملی شرکت داشته اند.

برای دیدن روزمه ایشان اینجا را کلیک نمایید.